سه شنبه, 11 خرداد 1395 13:16

بیش از 200 دستور آشپزی گیاهی با استاندارد جهانی 

این کتاب با نشان دادن مزه های دلچسب در ترکیب غذاهای گیاهی جذابش، ما را هنرمندانه و استادانه به سفری لذت بخش در جهان غذایی سوق میدهد. این کتاب دومین اثر ارزشمند کورما در ارایه آشپزی گیاهی ملل مختلف جهان است.

برگردان: بزرگمهر گل بیدی 

Our Instagram