دوشنبه, 17 خرداد 1395 06:13

این کتاب صرفا" به هدف ارایه غذاهای گیاهی ایرانی تهیه شده و در آن چگونگی استفاده از جایگزین های گوشت مانند پنیر کورد، سویا، مامسان، گوشت گیاهی و محصولات دیگر نشان داده شده است. همچنین سعی شده است در تنظیم دستورهای غذایی، الگویی به شما ارایه شود تا در کلیه غداهای ایرانی گوشت را حذف کرده و جایگزین های آن را قرار دهید.

گردآورنده:  بزرگمهر گلبیدی 

Our Instagram