دوشنبه, 17 خرداد 1395 06:16

این كتاب بی نظیر كه حاوی 220 دستور آشپزی ملل مختلف جهان به همراه 62 عكس رنگی است؛ حاصل بیست سال تجربه ی كورماداسا ، یكی از مجرب ترین و برجسته ترین اساتید هنر آشپزی گیاهی است كه برنامه های آشپزی او شهرت جهانی دارد و در قسمت های مختلفی از جهان كلاس های آشپزی گیاهی ارائه می كند. دستورات آشپزی گیاهی كه در این كتاب عرضه شده است از نظر علم تغذیه و تامین تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن، یك مجموعه غذایی كامل و بی نقصی را تشكیل می دهد. به راستی كورماداسا در انتخاب دقیق مواد ،تركیب هماهنگ آنها و ایجاد مزه های شگفت انگیز ،انسان را به حیرت وا می دارد.

 برگردان: بزرگمهر گل بیدی 

Our Instagram